Yeni Türk Ticaret Kanunu, İşletmelerde Yaratacağı Değişim Süreci ve Yönetim Danışmanlarının Bu Süreçteki Rolü

Yönetim Danışmanları Derneği’nin Aralık 2011 aylık toplantısında 20.12.2011 tarihinde yapılan sunum.

Yeni TTK, İşletmelerde Yaratacağı Değişim Süreci ve Yönetim Danışmanlarının Bu Süreçteki Rolü