Üyesi Olduğu Mesleki Örgütler / Dernekler

Humral Tan
Üyesi Olduğu Mesleki Örgütler / Dernekler
Arabulucu, Avukat, SMMM, CMC, Yönetici Koçu

İstanbul Barosu

İSMMMO,  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

YDD, Yönetim Danışmanları Derneği

TKYD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

TİDE, Türkiye İç Denetim Enstitüsü

TMUD, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Koçluk Derneği

Türkiye Gezginler Derneği

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği